Преглед на историята на „Осветление в тоалетната“

Направо към навигацията Направо към търсенето

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 19:22, 26 януари 2018Pau4o беседа приноси 760 байта +760 Нова страница: '''ВАЖНО!!! - да не се изхвърлят опаковките''' Осветлението е подменено с LED на 220V LED крушките с...