Разлика между версии на „Lora - проектът“

От VarnaLab
Направо към навигацията Направо към търсенето
Ред 124: Ред 124:
  
 
команда за корекция по gateways:  
 
команда за корекция по gateways:  
 +
  sudo -i
 +
  cd /root
 
   wget -q -O - https://goo.gl/167kpz | /bin/bash
 
   wget -q -O - https://goo.gl/167kpz | /bin/bash
  

Версия от 22:49, 25 март 2018

Обща информация

Общност / медийни канали:

Отговорници:


R&D инвестиции

цена за gateway и mode, приложение.

gateway

Около 300 евро на GW точка. заедно с raspberry PI + антена

A DIY low-cost LoRa gateway

ic880a Multichannel gateway

mode/node

 • WIFI модул - $15
 • сензори ~$3 на сензор
 • максимум $50 долара
 • 10 бройки

какви устройства ще разработим

 • сензор за паркиране и паркоместа
 • R quality - качество на въздуха
 • противопожарни сензори
 • контрол на достъпа (без окабеляване до обекта)
 • сензор за работно състояние
 • аларма за асансьора
 • наводнения на мази и други помещения
 • водомери / електромери - R&D
 • газопроводи - отдалечено отчитане


Информация за устройствата

 • ssh: varnalab_lora@varnalab.org / ask @t0d0r

lora-gw-01.varnalab.org

 • username: ttn / ask t0d0r
 • backdoor to port 2231

Това устройство е предадено на @gandi на 15.07.2017, който ще го сложи в Аспарухово.

lora-gw-02.varnalab.org

все още не е конфигуриран

Състояние

 • четвърта среща - 2017-07-15
 • имаше и трета среща, за съжаление не можах да участвам в нея --T0d0r (беседа) 02:20, 16 юли 2017 (EEST)
 • проведена беше втората среща --T0d0r (беседа) 13:20, 27 май 2017 (EEST)
 • проведена беше първата среща след закупуването на хардуера, сглобен е първия gateway
 • намерили сме спонсор, трябва да организираме среща и поръчване на техниката --T0d0r (беседа) 05:55, 2 декември 2016 (EET)


Работни срещи

Последната среща е най-отгоре в този списък.

2017-07-15

 • преконфигуриране на ttn-gateway - 192.168.98.59 - B8:27:EB:61:1F:C5, преименуване до lora-gw-01.varnalab.org
 • създаване на backup процедура (всеки ден във вторник), качва се на varnalab.org /var/www/varnalab.org/home/varnalab_lora/backup/lora-gw-01.varnalab.org/
 • създаване на ssh-backdооr до varnalab.org, порт 2231.


2017-06-27

 • инсталaция на gw-01 и gw-02
 dpkg-reconfigure keyboard-configuration # rasps-config
 apt-get upgrade
 apt-get install backupninja

2017-05-27 втора работилница(среща)

Lorawan-2-урок-по-български.jpg
Lorawan-2-работа-с-поялник.jpg
Lorawan-2-работа-с-поялник.jpg
Lorawan-2-какво-остана-от-пицата.jpg
Lorawan-2-преди-да-се-вкл-дрелката.jpg


Помощна информация и справочник

Ресурси в gitlab (или другаде)

Как да се закачаме към lora-gw-XX

Gateways се намират зад домашни рутери и затова няма директен достъп до тях, за да се свържете към някой от устройствата е направен тунел през основния сървър на varnalab.

 ssh varnalab_lora@lora.varnalab.org
 ssh ttn@127.0.0.1 -p 223X

портове:

 • 2231 - връзка към lora-gw-01.varnalab.org - активен, намира се в @gandipg
 • 2232 - връзка към lora-gw-02.varnalab.org - не е активен
 • 2233 - връзка към lora-gw-03.varnalab.org - не е активен

За пароли се свържете с @t0d0r през https://varnalab.slack.com

команда за корекция по gateways:

 sudo -i 
 cd /root
 wget -q -O - https://goo.gl/167kpz | /bin/bash

ВНИМАНИЕ, от 24.03.2018 името на сървъра е сменено от varnalab.org на lora.varnalab.org


Ssh to lora-gw.gif


ВНИМАНИЕ, от 24.03.2018 името на сървъра е сменено от varnalab.org на lora.varnalab.org


Помощни команди към LoRaWAN modul

status

 sudo systemctl status ttn-gateway.service

stop

 sudo systemctl stop ttn-gateway.service

start

 sudo systemctl start ttn-gateway.service

start sh.

 cd /opt/ttn-gateway/bin
 sudo ./poly_pkt_fwd

Помощни команди към raspberry-pi

източник: http://www.elinux.org/RPI_vcgencmd_usage

Температура на процесора

vcgencmd measure_temp

Примерен резултат:

 temp=42.8'C


Волтове / качество на захранването

 for id in core sdram_c sdram_i sdram_p ; do \
   echo -e "$id:\t$(vcgencmd measure_volts $id)" ; \
 done

Примерен резултат:

 core:	volt=1.2000V
 sdram_c:	volt=1.2000V
 sdram_i:	volt=1.2000V
 sdram_p:	volt=1.2250V

Разпределение на паметта между CPU и GPU

 cgencmd get_mem arm && vcgencmd get_mem gpu

Примерен резултат:

 arm=944M
 gpu=64M

Показва наличната конфигурация

 vcgencmd get_config int

Примерен резултат:

 arm_freq=1200
 audio_pwm_mode=1
 config_hdmi_boost=5
 core_freq=400
 ...
 program_serial_random=1
 sdram_freq=450
 temp_limit=85

Достъп до интернет чрез GSM / GPRS модем (SIM800) на raspberry-pi

официално инфо

2-SIM800L-Pinout.jpg

Конфигуриране на raspberry-pi

 ~ $sudo raspi-config /
5 Interfacing Options / 
 Enable/
 P2 SSH 
 P6 Serial 
 ~ $ sudo nano /boot/cmdline.txt

dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c1988874$.....


изтрива се което е в червено

Тестване на модула

 ~ $sudo apt-get install minicom
 ~ $sudo minicom -s

Въвеждане "Serial port setup"

Натиснете " A ", за да промените " Serial Device " и въведете /dev/ttyS0

Сега можем да въведем команда "AT" за тестване на модема.

ATL

ATDT+35987......;

с тая команда трябва да набера

осъществите достъп до интернет чрез PPP

инсталиране PPP

 ~ $sudo apt-get update
 ~ $sudo apt-get install ppp screen elinks
 ~ $ sudo -i
 ~#cd /etc/ppp/peers/
 ~#nano rnet

след това добавете това:

 #imis/internet is the apn for idea connection
 connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/gprs -T wap-gprs.mtel.net"
 # For Raspberry Pi3 use /dev/ttyS0 as the communication port:
 /dev/ttyS0
 # Baudrate
 115200
 # Assumes that your IP address is allocated dynamically by the ISP.
 noipdefault
 # Try to get the name server addresses from the ISP.
 usepeerdns
 # Use this connection as the default route to the internet.
 defaultroute
 # Makes PPPD "dial again" when the connection is lost.
 persist
 # Do not ask the remote to authenticate.
 noauth
 # No hardware flow control on the serial link with GSM Modem
 nocrtscts
 # No modem control lines with GSM Modem
 local

след секцията -T, трябва да се посочи APN на доставчика на услуги. Тук използвахме APN на wap-gprs.mtel.net .

и накрая стартиране

 ~ $sudo pon rnet

а какво зарежда

 ~ $cat /var/log/syslog | grep pppd

и како е заредило

 ~ $ifconfig


 ppp0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1500
    inet xxx.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.255.255 destination xxx.xxx.xxx.xxx
    RX packets 4 bytes 64 (64.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 5 bytes 97 (97.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

за тест

 ~ $ping dir.bg

за стоп

 ~ $sudo killall pppd

Автоматично стартиране

Create a file for your startup script and write your script in the file:

 $ sudo nano /etc/init.d/superscript

Save and exit: Ctrl+X, Y, Enter

Make the script executable:

 $ sudo chmod 755 /etc/init.d/superscript

Register script to be run at startup:

 $ sudo update-rc.d superscript defaults