Среща 2017-02-01

от VarnaLab
Направо към: навигация, търсене

П Р О Т О К О Л

за проведено общо събрание на членовете на ВарнаЛаб


Днес, 01.02.2017 в гр. Варна се проведе общо събрание на членовете на ВарнаЛаб. Общото събрание се счита за редовно и протече при следният дневен ред:

  1. Какво се случи на събирането на българските ИТ клубовете в В.Търново
  2. Да се оправи сайта и да се споделя по-често какво се случва в лаба.
  3. Какво представлява Варналаб
  4. Защо трябва да съм член на Варналаб
  5. Да се привлече трафик към сайта
  6. 1 седмица преди следващата среща да се създава "Дневен ред" за обсъждане в самата среща
  7. смяна касиер
  8. реорганизация на Trello - създаден Board в който да се следят извършваните дейности - https://trello.com/b/jxELohPL/-

Източник: https://trello.com/c/iYJrzuf7/8-01-02-2017

Председателят на събранието закри Общото събрание, поради изчерпване на дневния ред.

Председател:

/имена и подпис/

Секретар:

/имена и подпис/

Имена и подписи на лицата, участвали в събранието:
/не включва подписите на председателят и секретаря/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/