Среща 2017-03-01

от VarnaLab
Направо към: навигация, търсене

П Р О Т О К О Л

за проведено общо събрание на членовете на ВарнаЛаб


Днес, 01.03.2017 в гр. Варна се проведе общо събрание на членовете на ВарнаЛаб. Общото събрание се счита за редовно и протече при следният дневен ред:

 1. Да видим до къде е стигнал процеса по регистрацията на НПО @kyordanov РЕШЕНИЕ: Оправена е целта и ще се разпишем до края на другата седмица
 2. Да обсъдим вариантите за ново място @kyordanov @petardyakov РЕШЕНИЕ: предложения за ново място с финансиране до 20.03, новото място да е поне за 15 човека + зала за презентации и хакинг.
 3. (Призив) Да обсъдим какви инциативи/лекции може да направим в лаба @kyordanov РЕШЕНИЕ: Не отговорихме на Nemetschek, Курс за системна администрация @t0d0r (през седмица) , Курс за БД ( @zecho ) , Да се промотират минимум една седмица по-рано.
 4. Kасиера да разкаже и съответно да бъде записано в wiki-то какво е да си касиер на лаба РЕШЕНИЕ: Какво е да си касиер на лаба
 5. Да видим дали искаме среща с Asia Lindsay от TopTal @kyordanov РЕШЕНИЕ: ОТПАДА
 6. Мигриране на slack.varnalab.org към itclubsbg.slack.com РЕШЕНИЕ: discussion and possibly voting @borisfilipov -> !!! ВарнаЛаб слак-а се мести във itclubsbg thumbsup 9, thumbsdown 2 cry 2
 7. Да обсъдим с какво Министерството на икономиката може да ни помогне: kaloyan: Още нещо, което е добре да обсъдим, от StartUp… @kyordanov РЕШЕНИЕ: 1. Искаме помещение. 2. ПР помощ, маркетинг.
 8. Да си поговорим за MindMap-а @orlinbobchev РЕШЕНИЕ: Ще направим отделно събитие да го обсъдим и допълним.
 9. Обсъждане на вариант да потърсим съдействие от ИУ - Варна за лекциите @popjelev
 10. Използването на запетайки или защо правилната пунктуация може да спаси децата от изяждане @popjelev
 11. Премахване на новините за "смяна на касиер" и разписване на новини за последните срещи @t0d0r РЕШЕНИЕ: Премахват се новините за касиер @kyordanov
 12. Предложение графикът с касиерите да се планира за цялата година още в началото @popjelev РЕШЕНИЕ: Отпада.
 13. Предложение за гласуване чрез трелло онлайн когато няма среща за ВарнаЛаб @borisfilipov РЕШЕНИЕ: Ще гласуваме в трело.
 14. Предложение за нов начин на гласуване @popjelev РЕШЕНИЕ: Да проведем отделна среща.
 15. Какво да има в публикациите за събития @pau4o РЕШЕНИЕ: Да са по описателни. Кратко описание (повече от 5-6 думи).
 16. Отчет на касата @borisfilipov РЕШЕНИЕ: направен
 17. Избор на касиер за месеца @board РЕШЕНИЕ: @petardyakov

Източник: https://trello.com/c/JGUvjSgj/6-01-03-2017

Председателят на събранието закри Общото събрание, поради изчерпване на дневния ред.

Председател:

/имена и подпис/

Секретар:

/имена и подпис/

Имена и подписи на лицата, участвали в събранието:
/не включва подписите на председателят и секретаря/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/