Среща 2017-06-07

от VarnaLab
Направо към: навигация, търсене

П Р О Т О К О Л

за проведено общо събрание на членовете на ВарнаЛаб


Днес, 07.06.2017 в гр. Варна се проведе общо събрание на членовете на ВарнаЛаб. Общото събрание се счита за редовно и протече при следният дневен ред:

 1. Основните събития да се добавят във VarnaLab FB Page, а не в групата. Това са събития като "Всички за ...", курсовете и т.н. @popjelev РЕШЕНИЕ: Приема се
 2. Искаме ли да си партнираме с Beehive за Coding Week като предоставим лектори, но пък и това ще помогне с популяризацията @popjelev РЕШЕНИЕ: ок сме
 3. Тениски и други неща в раздел Shop на Facebook страницата на VarnaLab @popjelev РЕШЕНИЕ: да, но да се уточни как това се прави през НПО със счетоводителя
 4. @petardyakov Да обсъдим как да се включим в организацията на VarnaConf 2017 @kyordanov РЕШЕНИЕ: да се провери и младежка столица дали все пак може да се фитнем някъде... @petardyakov - е в схемата също
 5. Да решим за смяна на ключовете @unknown РЕШЕНИЕ: от утре се сменя @t0d0r
 6. Приехме процеса, но картата не е приключена Дефиниране на организационен процес @popjelev РЕШЕНИЕ: ще се доуточни при следващата сбирка
 7. Движение по web страницата (дизайн и функционалност) и услугите @popjelev
 8. Ще се правят ли нови тениски @popjelev
 9. регистрация в https://www.eventbrite.com/ и обсъждане дали да се обявяват меропирятията като безплатни или с минимална цена 0лв. @pau4o РЕШЕНИЕ: @popjelev ще направи карта
 10. чистачката @popjelev РЕШЕНИЕ: да се потърси професионална фирма.
 11. Солидарен център - мейкърспейс . Визута и оглед на мястото и условия. Евентуално партйорство petar - сряда другата седмица ще се ходи на посещение при Мартен @shinnobivalley , има и предложение от @roman06863330
 12. Jci social mondays ни поканиха да разкажем за варналаб @shinnobivalley РЕШЕНИЕ: ще участваме
 13. Plan varnaconf 2017 @petardyakov
 14. за касиера: касиер остава петър

Източник: https://trello.com/c/shpqHwJK

Председателят на събранието закри Общото събрание, поради изчерпване на дневния ред.

Председател:

/имена и подпис/

Секретар:

/имена и подпис/

Имена и подписи на лицата, участвали в събранието:
/не включва подписите на председателят и секретаря/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/