Среща 2017-07-05

от VarnaLab
Направо към: навигация, търсене

П Р О Т О К О Л

за проведено общо събрание на членовете на ВарнаЛаб


Днес, 05.07.2017 в гр. Варна се проведе общо събрание на членовете на ВарнаЛаб. Общото събрание се счита за редовно и протече при следният дневен ред:

  1. Промени и финализиране на Дефиниране на организационен процес @popjelev РЕШЕНИЕ: най-после приет
  2. Проекти около Лаба кое, как, защо @simeonvelichkov РЕШЕНИЕ: трябва да въведем повече хора, за да имаме информация кой е в лаба
  3. Да регистрираме Лаба в volontime.com - социална мрежа за НПО-та и доброволчески инициативи. @kostov РЕШЕНИЕ: остава за следващия път
  4. Съгласни ли сте Slack bot-а да пуска известията от Trello в канал #varnalab-trello (евентуално ако имаме и други известия от някъде да го прекръстим на #varnalab-notifications) @popjelev РЕШЕНИЕ: приема се
  5. Редно ли е да позволяваме публикуването на външни събития, които не са пряко свързани с VarnaLab във FB групата? @popjelev РЕШЕНИЕ: да. стига да не са offensive за лаба
  6. FUNCity -> има форма за кандидатстване за участие със спонсорство. @petardyakov @engsimeonnikolov РЕШЕНИЕ: ще намеря линка и ще го помислим
  7. VarnaConf -> Какво се случва. @petardyakov
  8. Събиране на членския внос / избор на касиер РЕШЕНИЕ: касиер остава петър

Източник: https://trello.com/c/1ulwgW8u

Председателят на събранието закри Общото събрание, поради изчерпване на дневния ред.

Председател:

/имена и подпис/

Секретар:

/имена и подпис/

Имена и подписи на лицата, участвали в събранието:
/не включва подписите на председателят и секретаря/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/