Среща 2018-02-13

от VarnaLab
Направо към: навигация, търсене

П Р О Т О К О Л

за проведено общо събрание на членовете на ВарнаЛаб


Днес, 13.02.2018 в гр. Варна се проведе общо събрание на членовете на ВарнаЛаб. Общото събрание се счита за редовно и протече при следният дневен ред:

  1. Промяна на правилата за постване във FB групата @popjelev РЕШЕНИЕ: Приема се
  2. Хронология на изминали събитията/публикации във varnalab.org? РЕШЕНИЕ: Отлага се за другият път, защото не е ясно кой го е добавил
  3. При администрация на съобщение във Facebook групата на лаба задължително използвайте опцията Add Note и запишете кратка обосновка на решението си като администратор. Това ще помогна на останалите администратори в последствие при възникване на диспут @simeonvelichkov РЕШЕНИЕ: Приема се
  4. Предложение: 10% от първата заплата като дарените, ако ще пускат обява в сайта. @pau4o РЕШЕНИЕ: Отхвърля се
  5. Събиране на членския внос. @petardyakov
  6. Вкарване на сумата от събрания членски внос в банката. @petardyakov

Източник: https://trello.com/c/DvGSPz4D

Председателят на събранието закри Общото събрание, поради изчерпване на дневния ред.

Председател:

/имена и подпис/

Секретар:

/имена и подпис/

Имена и подписи на лицата, участвали в събранието:
/не включва подписите на председателят и секретаря/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/