Среща 2018-05-09

От VarnaLab
Направо към навигацията Направо към търсенето

П Р О Т О К О Л

за проведено общо събрание на членовете на ВарнаЛаб


Днес, 09.05.2018 в гр. Варна се проведе общо събрание на членовете на ВарнаЛаб. Общото събрание се счита за редовно и протече при следният дневен ред:

  1. Обявяване на резултатите от анкетите @popjelev
  2. Да записваме/стриймваме събитията в лаба @simeonvelichkov РЕШЕНИЕ: Ще го доуточним при следващо заседание
  3. Дискусия относно бъдещото управление на НПО ВарнаЛаб. По възможност всички членове на ВарнаЛаб да участват @t0d0r @popjelev РЕШЕНИЕ: Тодор Драгнев подава оставка като управилтел на ВарнаЛаб и имаме срок до края на месец да изберем нов.
  4. Ок ли е да list-нем VarnaLab като организация, която поддържа CryptoVarna @julians7 РЕШЕНИЕ: ще пусна анкета, но вероятно ще е ок
  5. Събиране на членския внос @petardyakov

Източник: https://trello.com/c/hBR3MpOh

Председателят на събранието закри Общото събрание, поради изчерпване на дневния ред.

Председател:

/имена и подпис/

Секретар:

/имена и подпис/

Имена и подписи на лицата, участвали в събранието:
/не включва подписите на председателят и секретаря/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/