Среща 2018-06-06

От VarnaLab
Направо към навигацията Направо към търсенето

П Р О Т О К О Л

за проведено общо събрание на членовете на ВарнаЛаб


Днес, 06.06.2018 в гр. Варна се проведе общо събрание на членовете на ВарнаЛаб. Общото събрание се счита за редовно и протече при следният дневен ред:

  1. Освобождаване на текущият управител @popjelev РЕШЕНИЕ: Приема се
  2. Избиране на нов управител @popjelev РЕШЕНИЕ: За нов управител е избран Петър Дяков
  3. Избиране на нов управителен съвет @popjelev РЕШЕНИЕ: Новият управителен съвет е в състав: Петър Дяков, Ивайло Радев, Иван Попжелев
  4. Събиране на членския внос. @petardyakov

Източник: https://trello.com/c/VBePSWOA

Председателят на събранието закри Общото събрание, поради изчерпване на дневния ред.

Председател:

/имена и подпис/

Секретар:

/имена и подпис/

Имена и подписи на лицата, участвали в събранието:
/не включва подписите на председателят и секретаря/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/

 

/имена и подпис/